ELS CAMPIONATS DEL MÓN DE TOTS

CANDIDATURA SOCIAL

Andorra 2029 estarà més a prop que mai de la societat. La candidatura neix com a gran projecte esportiu en l’àmbit nacional, amb el repte que representa l’organització d'uns Campionats del Món d'esquí alpí per al Principat. D’altra banda, però, també incorpora un compromís vers la ciutadania dins de les seves línies estratègiques. S’han definit diferents reptes de caire social amb la voluntat de crear un llegat que perduri en el temps i beneficiï el conjunt de la societat andorrana i de tots els visitants que anualment arriben al nostre país.

Entre els diferents objectius de caire social, la candidatura Andorra 2029 treballa per garantir l’accessibilitat per a tots els públics. En el disseny del projecte s’està duent a terme una anàlisi prèvia en cadascuna de les àrees d’actuació amb el propòsit de vetllar per l’aplicació del que es coneix actualment com a disseny universal. Aquest enfocament de caire integrador s’incorporarà dins del Pla director de l’estació de Grandvalira per a eliminar gradualment les actuals barreres físiques del domini esquiable.

Addicionalment, s’adaptarà tota aquella comunicació considerada com a essencial i rellevant (informació bàsica i útil per a l’usuari) en els formats que siguin escaients per a eliminar segregacions entre els clients.

Andorra 2029 donarà un impuls al disseny global de l’estació, tant pel que fa als accessos, instal·lacions i edificis com als serveis per a apropar més que mai la muntanya, la neu, l'esquí i els grans esdeveniments al conjunt dels ciutadans.

 

 

 

World Snow Day 2023
World Snow Day 2023
World Snow Day 2023
World Snow Day 2023